Qui som?

La Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona, és una entitat sense ànim de lucre que neix al 2006, per tal de vetllar per les persones incapacitades, a través de cinc entitats consolidades de les Comarques de Tarragona i dirigides a persones amb discapacitat, principalment intel·lectual, persones amb malaltia mental i/o persones grans.
 
Missió

El nostre principal objectiu és garantir el benestar de les persones tutelades i el respecte de tots els seus drets i interessos.
El nostre principal valor; la proximitat

A la persona, permetre a les persones que tutelem poder gaudir d'un acompanyament i suport més proper a la seva vida quotidiana.

A les famílies, atendre als familiars en el seu entorn més proper, per assessorar, informar i resoldre els dubtes d'incapacitació i tuteles.

A la comunitat, per promoure accions inclusives que afavoreixin l'implicació en la societat.
Què fem?

Informem i assessorem
Tenim com a objectiu dirigir-nos a totes les famílies que necessitin informació especialitzada i assessorament en el tema de les incapacitacions judicials i tuteles.

Servei de pre-tuteles
La nostra entitat adquireix el compromís moral amb les famílies que confien amb nosaltres, per tutelar als seus quan ells no se'n puguin fer càrrec.

Servei de tuteles
És el principal servei i es configura a l?entorn de la persona tutelada. Consisteix en vetllar per la seva qualitat de vida de manera integral, donant una resposta personalitzada i facilitant els suports necessaris a cada una de les persones que tutelem.
Voluntariat

Mitjançant el voluntariat enriquim l'intercanvi de coneixements, de vivències i d'afecte.

Aquest projecte té tres línies d'actuació:

VOLS? QUEDAR, per compatir hobbies i aficions fomentant d'aquesta manera, la participació en la vida comunitària.

VOLS? ACOMPANYAR, per oferir suport i companyia en moments de malaltia, com pot ser un període de convalescència.

VOLS? CONVIURE, a on es pretén apropar l'oportunitat de conviure amb una família de manera puntual, com pot ser caps de setmana, festivitats...
Fes-te voluntari
En virtut del disposat a la llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l?informem que mitjançant l?emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de la Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud, així com per a mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l?activitat de l?empresa i els seus serveis. De la mateixa forma, l?informem de la possibilitat d?exercir en qualsevol moment, els drets d?accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic a ftct@ftct.cat, seleccionant com assumpte del missatge ?Protecció de dades?.
Nombre:
Email:
Adreça:
Ciutat:
Provincia:
C.P.:
Telèfon fixe:
Telèfon mòbil:
En virtut del disposat a la llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l?informem que mitjançant l?emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de la Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud, així com per a mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l?activitat de l?empresa i els seus serveis. De la mateixa forma, l?informem de la possibilitat d?exercir en qualsevol moment, els drets d?accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic a ftct@ftct.cat, seleccionant com assumpte del missatge ?Protecció de dades?.
Nombre:
Email:
Adreça:
Ciutat:
Provincia:
C.P.:
Telèfon mòbil:
Enviar CV:
Telèfon fixe:
 
Tamany màxim del fitxer 5 Mb
Protecció de Dades Personals

Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l?esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona.
Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. A més, li informem de la possibilitat d?exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, a
ftct@ftct.cat o Apt. correus 231 Tarragona (Tarragona).

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona no confereix a l?adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos. El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a la web de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.
Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han près mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.
També, es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís.
Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
En cap cas Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l'ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.
Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L'USUARI, i Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.
En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intelectual

Aquesta web és propietat de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.
Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic:
ftct@ftct.cat
logo_diputacio

La Diputació de Tarragona ha concedit a la Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona, una subvenció extraordinària de 10.000.- euros per a l’adquisició d’un vehicle adaptat per facilitar el transport a les persones amb mobilitat reduïda ateses a la nostra entitat.
Contacta amb nosaltres:

Tel.: 977646456
Fax: 977542835

Av. Altafulla, nº 10-16
Polígon Industrial Roques Planes
43830. Torredembarra. Tarragona.

Apdo. de correos 231
43080. Tarragona.

E-mail: ftct@ftct.cat